می گویند: در جمهوری اسلامی ایران ۳ هزار صندلی با پست مهم در سه قو ه وجود دارد که مسئولان بر روی آن نشسته اند ... برای استقرار این نظام و ماندنش حدود ۲۱۹ هزار شهید داده ایم. یعنی برای هر صندلی ۷۳ شهید!!! و به تعبیری دیگر برای هر صندلی یک کربلا بر پا شده ... خوشا به حال مدیرانی که شرمنده شهدا نیستند...!