آقای ظریف دیروز فرمودند که برجام یعنی(( برنامه جامع اقتصاد مقاومتی ))


یعنی رسما دولت اعلام کرد که اقداماتش در رابطه با اقتصاد مقاومتی به هیچ دردی نمی خوره و نباید دل بهش بست