در مناظره معلوم شد اوضاع کابینه خیلی وحشتناکه و بقیه ی اعضای کابینه هم دختران بیکار با سرمایه ی 200 میلیونی وجود داره


اینکه جهانگیری گفت فکر کردم وزیردیگری متهم بوده است


بعد این یکی فقط لو رفته خدا به داد ما برس

بعد یکی نپرسید برادر پس در دولت شما اقدام و عمل برای اقتصاد مقاومتی کو مگه ما خودمون تولیدی لباس نداریم ایشون این دویست میلیون را از کجا آورده

آیا وام گرفته خوب بگید تا ما هم بگیریم یا پدر ارث پدر داشته؟

یه نکته نشون داد این صحبت جناب جهانگیری که تو کابینه دختران بیکار وزرا بیش از دویست میلیون تجارت دارند که این خانم با این مبلغ داره کار می کنه ناچیزه که این از مظلومیته

 آقای جهانگیری دارایی شما چقدره که دویست میلیون ناچیز می آید به چشمانت