دیروز آقای روحانی  و جهانگیری در اقدامی تامل برانگیز به جناب آقای رئیسی و قالیباف سخنانی بیان داشتند که بسیار شگفت زده شدم:


1. فرمودند که در ستاد شما کسانی هستند ((که از وزرای دولت قبل بودند اما توجه نکردند که یکی از همین ها آقای علی نیکزاد است که یک میلیون نفر را خانه دار کرده اما در ستاد شما آقای کرباسچی فعالیت می کند))

2. یا فرمودند چرا با فقراعکس می گیرید ومنتشر می کنید وکرامت مردم را زیر سوال می برید بهتر است سری به فضای مجازی بزنید وعکسهای منتشر شده از وزیربهداشتتان را ببینید آیا کسی که هزینه درمان ندارد کرامت ندارد

      این عکس را ببینید

کدام بهتر است من از شما سئوال می کنم کدام بهتر است؟

3. شما آقای روحانی با چه انگیزه و رویی تحصیلات وسابقه ی قضایی جناب آقای رئیسی را زیر سئوال می برید بهتر به کمسیون آموزش مجلس سری بزنید ویا حالی از آیت الله کلانتر بپرسید بعد سطح علمی یک مجتهد را مورد خدشه قرار دهید

4. آقای جهانگیری وآقای روحانی آیا سبد کالا کرامت برای ملت آورد یادتان که این اقدام دولت شما بود

5. آقای روحانی وقتی می گویند از وضع مملکت خبر نداری به شما بر می خورد آقای رئیسی تا سال 83 مسئول بازرسی کل کشور بودند پس نمی توانستند به تخلفات سالهای 83 تا87 اگر که بوده رسیدگی کند.