یک انسان پر اشتباه|چگونیان

#روحانی 96، راه #احمدی_نژاد 88 را میرود! دو رییس جمهوری که هیچ جریانی نداشتند تا به طور حتم از آنها حمایت کند! باید خودت را به جریانی نزدیک کنی، تا حمایت آنها را بگیری، رسانه هایشان را استفاده کنی، پایگاه اجتماعی آنها را غصب کنی!
چرا؟ چون رییس جمهور نشدن، اتفاق چندان مهمی نیست اما رییس جمهور چهار ساله شدن، یعنی ساقط شدن از دنیای سیاست! چهار سال دوم آنها، بیشتر به خودشان نزدیک است! دگم بودن روحانی، در این چهار سال بیشتر مشخص میشود، روحانی دیگر انرژی زیادی برای مذاکره نمی گذارد، کابینه اش بیشتر و بیشتر به سازندگی میل خواهد کرد، احتمالا به سوی ساخت و ساز خواهد رفت و کشور را در مسیر متفاوتی نسبت به چهار سال پیش قرار خواهد داد. روحانی تفکرات نزدیکی به اصلاحات ندارد!

اصلاحات از این واقعیات آشناست! اما #سازندگی و #اصلاحات منافع مشترک داشتند، یعنی رسیدن به قدرت! آنها دشمن مشترک داشتند، یعنی اصولگرایان!
اینکه سازندگی، اصلاحات و مولوی عبدالحمید، نهایت انرژیشان بیست و سه میلیون است و انقلابی ها، یک تنه شانزده میلیون رای دارند، معانی زیادی دارد!
#دولت_اسلامی نیاز به همت دارد، گام اول آن را سید ابراهیم برداشت، گام اول آن، گام بلندی بود!
بلند شدن علم محرومین، یک دست شدن انقلابی ها، تعیین قیمومیت جریان انقلابی ها( #دولت_سایه که دکتر #جلیلی نام آن را زنده کرد، موید آن است) نتایج گام اول است!
سرخوردگی حزب اللهی، یک دلیل داشت! گمان نمی کردیم که وضعیت جامعه، اینقدر با دولت اسلامی فاصله داشته باشد، گمان میکردیم گام اول، ما را به دولت اسلامی برساند! اما تا وقتی مردم پذیرای اخلاق، انصاف، خدمت، اسلام، اقتدار و...نباشند، هیچ کسی نمیتواند دولت اسلامی را اجرا کند حتی اگر امیرالمومنین باشد!

#تحلیل

@amirh_ch