لطفا اگر خواستید روزی از دلایل رای دادنتان به حسن روحانی به فرزندانتان توضیح بدهیدحتما:

 1. بگویید برای ترس از جنگ به کسی رای دادم که زمانی مخالف وجود ارتش بود و در زمان مسئولیتش بودجه ی نظامی کشور را به نیم کاهش داد.
 2. بگویید از ترس اعدام و طناب به کسی رای دادم که جای جلاد و شهید دهه 60 را عوض کرد.
 3. بگویید برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور به کسی رای دادم که بزرگترین دغدغه اش کنسرت و ربنای شجریان بود.
 4. بگویید برای خانه نشین نشدن زنان به کسی رای دادم که همسرش خانه نشین است.
 5. بگویید برای جلوگیری از رانت به کسی رای دادم که برادرش یک فامیل و پسرش نام خانوادگی متفاوت دارند.
 6. بگویید برای اقتدار دیپلماسی به کسی رای دادم که در زمان مسئول بودنش زنان در گرجستان........ عدم تحویل شهدای منا......... زانو زدن وزیر امور خارجه اش در برابر امیر کویت............ .
 7. بگویید برای ترس ازامنیتی شدن فضای کشور به امنیتی ترین فرد ممکن رای دادم.
 8. بگویید برای استقلال کشور به کسی رای دادم که حتی در آموزش و پرورش هم ما را وابسته می پندارد.
 9. بگویید من به کسی رای دادم که طرفدارانش هنرمندانی بودند که در زندگی روزمره ی خود دچار مشکل بودند و نمی توانستند برای زندگی شان تصمیم بگیرند اما وی را برای اداره کشور مناسب می دانستند.
 10. بگویید برای اعدام نشدن به کسی رای دادم که زمانی می گفت متهمین را در نمازجمعه ها به دار مجازات بیاویزیم تا درس عبرت شومد.
 11. بگویید برای عزت و کرامت ایرانی به کسی رای دادم که با سبد کالا و اظهارات مشاورانش مبنی بر تو انایی ایرانی فقط در تولید آب گوشت بزباش به ایران و ایرانی عزت و کرامت بخشید.

و به فرزندانتان بگویید کسانی که چهارشنبه در مجلس و حرم امام توسط نیروهای امنیتی کشته شدندشهید نیستند که جلاد بودند.