فردا روز جهانی قدس است و همه باید برای آرمان بزرگ یعنی آزادی قدس شریف و حمایت از مظلوم در سراسر دنیا است 

فردا منتظر کمپین #حمایت_از _مظلوم و انتشار سلفی ها ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زطرف سلبریتی ها  در پیج های مختلفشان هستیم 

هر چند میدانم که آنها چشم آبی نیستند 

فردا آیا روحانی مرگ بر اسرائیل را فریاد میزند؟ یا مقابل آرمان انقلاب اسلامی می ایستد 

فردا روزی دیدنی است