حسن روحانی رییس جمهور شد:

آمریکا در روز اعلام نتایج به عربستان سلاح فروخت 

عربستان دوباره ایران را تهدید کرد 

خون هموطنانمان در مجلس و حرم امام ریخته شد 

دوباره منتقدان مورد اهانت قرار گرفتند 

دو ماهیگیر ایرانی توسط نیروهای سعودی کشته شدند 

خبرنگاران توسط وزرا هنرمندان حامی دولت مورد اهانت قرار گرفتند 

برجام نابود شد 

شدید ترین و بی سابقه ترین تحریم ها علیه کشور وضع شد 

سلبریتی هایی که #ما_با_همیم را گذاشتند هیچکدام در مراسم تشییع شهدای ۱۲رمضان حضور نداشتند 

وزیر نفت گفت من نگفتم که در نفت خودکفا شده ایم کیهان گفته بود 

و هنوز هیچ به اصطلاح هنرمندی #وا_اسفا نگذاشته است

            علی برکت الله