متاسفانه مسئله ای که اخیراً شاهد آن هستیم کودک آزاری  و قتل این بیگناهان
مظلوم هستیم امری که مسلما ریشه در فرهنگ غرب و عدم گرایش جانیان این نوع جرائم به دین مبین اسلام است.
در منظر اول باید توجه داشت که این جانیان با گرایش های غربگرایانه و با پس زدن دین به این اعمال خبیث دست زده و میزنند البته بحث کارشناسی این گونه عملکردها پیچیده وبه زمان زیاد وتحلیل های گوناگون نیازمند است.
اما چیزی که من را وادار به نوشتن کرد این بود که بعضی از سلبریتی های غرب زده برای این که خود را نشان دهند تا احیاناً ویزاهاشان دچار مشکل نشود اسلام وتربیت اسلامی را نشانه رفته اند .
من روی سخنم با آنها ست که بهتر است تصویر مادر#اهورا را با عکس های خود مقایسه کنید و سپس آنها را کنار تصویر مادران شهید خواهران شهید وهمسران شهید بگذارید ببینید که آیا او شبیه شماست یا شبیه آن تربیت یافتگان مکتب #فاطمی
امروز خون آتنا،ستایش،اهورا و.... به گردن شماست که با ترویج منحط غرب و ترویج فساد و فحشا در جامعه بذر این گونه جنایتها را کاشتید.
مروجان فحشا درباره صحبتهای ترامپ خفه شده بودند اما حالا ....... .
لطفا مخاطبین عزیز در فضای مجازی بچرخید و ببینید این مروجین فحشا که به نام سلبریتی شناخته میشوند چگونه خود را به نمایش گذارده اند و غیرت شوهران پدران و برادرانشان حراج گذاشته اند 
وای بر ملت ما که چنین #سلبریتی های_فاسدی دارد