لطفا با ایراد نظرات و پیشنهادات خود ما را در جهت بهبود نشریه فوق یاری فرمایید

از دوستان خواهشمندیم در جهت نشر این مطالب ما را یاری نمایید و در ادارات،مدارس ،دانشگاهها ، مساجد و......... در بوردها نصب نمایید و در صورت تمایل تصویر آن را با ذکر مکان و نام خود در صورت علاقه به آدرس رایانامه ehsanch1364@yahoo.com ارسال نمایید