دیوار نویس بی سواد

ما دنباله رو نسلی هستیم که از دیوار برای بزرگترین انقلاب جهان ،رسانه ساختند

۱۰ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

سوال بزرگ

سوال بزرگ

دیشب رامبد جوان در برنامه خندوانه اعلام کرد بیش از سه میلیارد تومان کمک توسط *780*95# وکمک و یاری مردم  جمع آوری شده که طبیعتا هر انسان و موجود سالمی از این موضوع خوشحال و خرسند می شود و هرایرانی به خود می بالد که در کشوری زندگی می کند که هموطنانش تا صدای مظلومی را می شنوند به فریادش می رسند وهر جا دستی دراز باشد مسلما ایران وایرانی دستگیر او می شوند و صد البته خود این موضوع نشان داد که مردم از مسئولین جلوتر و به فکرتر هستند.


اما سوالی که برایم ایجاد شد چرا مردم  طبق احکام اسلامی عمل نمی کنند و از نهادهایی که در اسلام به همین منظور به پا داشته شده است حمایت نمی کنند

منظور صدالبته با زکات وخمس هست که می توان در جهت کمک به مستمندان و از بین بردن فقر در جامعه از آن استفاده کرد وخوب جز فرائض و واجبات دین ماست

پس چرا مردم ما از این دونهاد مترقی در اسلام استفاده نمی کنند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احسان چگونیان

بهشت یا جهنم

ﺭﻭﺯﯼ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺵ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ، ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻡ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ...

ﺭﻭﺡ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩ.

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ:‏«ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﻪ، ﭼﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺭﻭ ﺩﻡ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺩﺭﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ‏»

ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﮔﻔﺖ: ‏«ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺑﺪﻩ، ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ ﺭا ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‏»

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ‏:«ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺀ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﻭ ﺟﻬﻨﻢ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ‏»

ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﮔﻔﺖ ‏« ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ . ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺗﺼﻤﯿﻤﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ. ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻭﻡ‏»

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ ‏«ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﻢ ﻭ ﻣﻌﺬﻭﺭ ‏»

ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﻮﺍﺭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﻓﺘﻨﺪ. ﭘﺎﯾﯿﻦ … ﭘﺎﯾﯿﻦ … ﭘﺎﯾﯿﻦ … ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ .

ﺩﺭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ، ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩﺀ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ. ﺯﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺮﺳﺒﺰﯼ ﮐﻪ ﻭﺳﻂ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﻠﻒ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺠﻠﻞ. ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﻨﺎﺗﻮﺭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺍﻭ ﺩﻭﯾﺪﻧﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺧﻨﺪﻩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﻠﻒ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻫﻢ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪﺀ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﻠﻒ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﺎﻡ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺠﻠﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﮎ ﻭ ﺑﺮﻩ ﮐﺒﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺻﺮﻑ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺷﯿﻄﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ

ﻭﺷﺐ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺸﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ..

ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺍﻭ ﭼﻄﻮﺭ ﮔﺬﺷﺖ. ﺭﺍﺱ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻋﺖ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﮑﻮﺭﺕ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ

ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻮﺵ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﻮﻧﮕﺮﻡ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﯾﺪﺍﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺳﻨﺎﺗﻮﺭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﻫﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ، ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻧﺒﻮﺩ.

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ؟

ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﮔﻔﺖ ‏« ﺧﻮﺏ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ. ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﻭ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﻨﻢ ﺭﺍ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ‏»

ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﮐﻼﻣﯽ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﻮﺍﺭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺩﺍﺩ. ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﻬﻨﻢ ﺷﺪﻧﺪ، ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﮏ ﻭ ﺑﯽ ﺁﺏ ﻭ ﻋﻠﻒ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ، ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﻭ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ . ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻫﻢ ﻋﺒﻮﺱ ﻭ ﺧﺸﮏ، ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻨﺪﺭﺱ ﻭ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﺯﺷﯿﻄﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ ‏« ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩﺀﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﯾﺪﻡ؟ ﺁﻥ ﺳﺮﺳﺒﺰﯼ ﻫﺎ ﮐﻮ؟ ﻣﺎ ﺷﺎﻡ ﺑﺴﯿﺎﺭﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ؟ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﻠﻒ؟ «…ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ‏«ﺁﻥ ﺭﻭﺯ، ﺭﻭﺯﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻮﺩ …ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﺩﻩﺍﯼ ‏»

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احسان چگونیان
اعترافات آقای وزیر وقتی دوستانش دیگر در مسند نیستند

اعترافات آقای وزیر وقتی دوستانش دیگر در مسند نیستند

وزیر امور خارجه در سه پیام توئیتری پیاپی، از حمله آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه انتقاد کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (جمعه)، 3 پیام توئیتری صادر کرد.

وی در پیام اول خود نوشت: «به عنوان تنها قربانی استفاده وسیع از تسلیحات شیمیایی در دوران اخیر (توسط صدام در دهه 80 میلادی)، ایران استفاده از تمام انواع تسلیحات کشتار جمعی توسط هرکسی علیه هر کس دیگر را محکوم می‌کند.»

وی در توئیت دوم خود افزود: «آمریکا در دهه 80 میلادی به صدام کمک کرد تا علیه ایران از سلاح شیمیایی استفاده کند، [اما] سپس با ادعاهای مجعول در خصوص تسلیحات شیمیایی به استفاده از نیروی نظامی پناه برد، اول در سال 2003 و اکنون در سوریه.»

آقای ظریف در سومین پیام خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت:

«دو دهه از واقعه یازده سپتامبر نگذشته که نیروهای نظامی آمریکا در یک جبهه در کنار القاعده و داعش در یمن و سوریه می‌جنگند. وقت آن رسیده که به تبلیغات جنجالی و مخفی‌کاری پایان داده شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احسان چگونیان
برجام: برنامه جامع اقتصاد مقاومتی

برجام: برنامه جامع اقتصاد مقاومتی

آقای ظریف دیروز فرمودند که برجام یعنی(( برنامه جامع اقتصاد مقاومتی ))


یعنی رسما دولت اعلام کرد که اقداماتش در رابطه با اقتصاد مقاومتی به هیچ دردی نمی خوره و نباید دل بهش بست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احسان چگونیان
دم خروس نمایان شد

دم خروس نمایان شد

یک اقتصادخوانده حامی دولت یازدهم در برنامه مناظره سیما در واکنش به مواضع و فتاوای اقتصادی علامه جوادی آملی، گفت: اینکه فلان شخصیت دینی درباره اقتصاد نظر می‌دهد یکی از مشکلات اقتصادی ماست و نباید سیاست اقتصادی را دیکته کند!
مرتضی عزتی که از موسسان و عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی است، درباره ورود علما به مسائل اقتصادی جامعه، افزود: شخصیت دینی باید درباره دین نظر دهد همان گونه که یک پزشک هم باید در زمینه پزشکی اظهار نظر کند و همان گونه که یک معلم اقتصاد نباید فتوای شرعی دهد.

حالا دیگر دم خروس پیدا شد و قسم حضرت عباس فایده ای ندارد سال ها کسانی که حرف از اقتصاد اسلامی می زدند رخ نشان دادند و حرف آخر خیلی صریح و شفاف زدند.

حالا سوال این جاست اگر علما قرار باشد در ایجاد اقتصاد اسلامی دخالت نکنند پس ضابطه ی شما برای اقتصاد اسلامی آیا رهنمودهای آدام اسمیت یا کینز است

پس تجلیل شما از مقام امام خمینی به منظور احیا کننده ی احکام اسلامی در حد تشریفات اداری  است

اما مشخص شد که بانک ربوی است و شما هم به دنبال سکولاریزه کردن انقلاب اسلامی مردمی هستید که به پایش خون دادند۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احسان چگونیان
نامه تاسف رییس جمهور

نامه تاسف رییس جمهور

به گزارش وبلاگ دیوار نویس، حسن روحانی رئیس جمهور در پیام تاسفی به ملت بزرگ وشریف ایران، حوادث بیکاری، تورم ، رکود،کوچک شدن سفره های مردم و کم شدن قدرت خرید مردم و تعطیلی کارخانه ها  از مردم بی گناه ایران را شدیدا محکوم کرد..

متن این پیام به شرح زیر است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

عالی جنابان

 ملت شریف ایران

با کمال تاسف، از وقوع حوادث اخیر اقتصادی و بیکار شدن جمع کثیری از زحمت کشان جامعه و بیشتر شدن آمار بیکاری در جامعه از مردم بی گناه  ایران آگاه شدم. اینجانب ضمن محکومیت شدید این حوادث هولناک ، مراتب تاثر و همدردی عمیق خود و تمام مسئولین ایران با شما جوانان و مردم شریف ایران را اعلام و برای ادامه این راه و آیندگان، صبر و آرامش خاطر آرزو می نمایم.

همان گونه که در وعده و وعیدهای انتخاباتی با شما ملت بزرگ اشاره گردید، ریشه کنی تمامی اشکال اقتصادی بدون توجه به انگیزه های آن ، نیازمند تلاش جمعی جامعه و همکاری همه آحاد کشور برای ترویج با خاستگاه فکری و حامیان اقتصاد مقاومتی است. در این چارچوب لازم می دانم آمادگی دولت جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه همکاری با ملت در این زمینه را اعلام دارم.

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می نماید.

حسن روحانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احسان چگونیان
شباهت این روزهای روحانی به مدیری

شباهت این روزهای روحانی به مدیری

چند روز قبل داشتم برنامه دورهمی را نکاه می کردم که ناگهان شباهت بی بدیل این روزهای روحانی و مدیری توجهم را جلب کرد و به یاد حال و حوال این روزهای روحانی افتادم.

 مهران مدیری در این روزها که روزگار مردم را به خاطر تورم، رکود ، گرانی ، بیکاری و...................... پر استرس میدید برنامه ای به راه انداخت تا شاید بتواند ساعتی از غم وناراحتی مردم بکاهد و آنها را هر چند برای ساعتی از غم زمانه دور کند.


والبته اگر این روزها به روحانی توجه فرمایید می بینید وی با اتلاف چهارسال از اوقات ملت و فهم این مطلب که مردم از وی ناامید شده اند دست به ابتکار جدیدی زده و با تقلیدی از مهران مدیری ، در هر افتتاح و برنامه ای که برایش ترتیب می دهند به استندآپ کمدی  و سخنان شاد و گاها طنز می پردازد که گاهی از اوقات به هجو می گراید.

هدف وی از این عمل این است تا شاید بتواند از این طریق دل ملتی که در مدت چهار سال خون کرده است و از خود آزرده را برای دقایقی شاد و لحظاتی مفرح را برایشان ایجاد نماید

اما حیف و صدحیف که این گونه شاد کردن مردم برای حسن روحانی زیبنده نیست و باید راه دیگری را در چهار سال گذشته انتخاب می کرد.....


پس به سخنانش فقط بخندیم ....................................... همین

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احسان چگونیان
تخصص بالاتر است یا تعهد و تقوا؟

تخصص بالاتر است یا تعهد و تقوا؟

        قابل توجه ثبت نام کنندگان شوراهای شهر و روستا

سال ۵۸ مناظره ای داغ بین مهندس بازرگان، شهید بهشتی تحت عنوان : تخصص بالاتر است یا تعهد و تقوا؟درصداوسیما برگزار شد شهید بهشتی معتقد بودمسئولین باید متعهد باشند وبازرگان اعتقاد داشت تخصص مهمتر است.
درلابلاى بحث مرحوم بازرگان سوالى از شهید بهشتی پرسید: آقای دکتر فرض کنیم که قصد داریدبااتوبوس ازشهرى به تهران بیایید. راننده ای داریم که جاده را مثل کف دست میشناسه ولی اهل همه جور معصیتی است و راننده دیگری که تازه کار است ولی بسیار متقی و اهل تدین. شما خانواده تون رو با کدام راننده راهی میکنید؟! در این هنگام شهید بهشتی مکثی طولانی کرده سپس به علامت تایید نظر مرحوم بازرگان، بزرگوارانه فرمودند آقا من دیگه صحبتی ندارم!
هر چند مرحوم بازرگان برنده این مناظره بود ولی ممکن است این پارادوکس  برای اشخاصی ایجاد شود و همواره به خود بگویند که قطعاً تقوا و تعهد بالاتر است! اما این  پست بسیار زیبا با این مضمون راه گشاست : از شهید چمران سئوال کردند آقای دکتر تقوا بالاتر است یا تخصص؟ شهید چمران فرمودند تقوا بالاتر است! ولی اگر کسی تخصص کاری را نداشته باشد و منصبی را قبول کند قطعاً انسان “بی تقوایی” است…!

                                                   

                                 باید پذیرفت منصبی که درآن تخصصی نیست، بی تقوایی است؛

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احسان چگونیان

آقا جان پیام دریافت شد ارسالش می کنیم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احسان چگونیان
کتاب بخوانیم 2

کتاب بخوانیم 2

کتابی است از جلال آل احمد

درباره ی سفر جلال آل احمد و همسرش سیمین دانشور


آل احمد در بخشی از کتاب "سفر به ولایت عزراییل" به عنوان نامه دوستی از پاریس می نویسد  :

"... تنها در بحران های سیاسی و اجتماعی حاد است که کلمات و عبارات و اعمال و اقدامات ، مفهوم واقعی خود را پیدا می کنند. تنها سر بزنگاه ها است که معلوم می شود ، هرفرقه و هرکس چند مرده حلاج است و تنها سر پل های خربگیری است که می توان به دقت، نیروهای دوست و دشمن را بررسی کرد و چنین شرایطی اخیرا به مناسبت جنگ خاورمیانه پیش آمد و مهره ها را نشان داد و داغ ها را برپیشانی ها زد، آن چنانکه پاک کردنش با غلط نامه هم میسر نیست.


مردم فرانسه از خرد و کلان و چپ و راست ، چقدر نژاد پرست و چقدر ضد عربند! هیچکس فکرش را نمی کرد که داغ الجزایر چنین بردل اینها مانده باشد و ماجرای لشکرکشی کانال سوئز در 1956 و ناکام ماندن آن ، چنین به انتقام کشی تحریضشان کرده باشد. به قول امه سه زر :


"همه این حیوانات رنگارنگ لشکریان جرار استعمارند. همه شان برده فروشندو همه شان به انقلاب بدهکار."


دو هفته تمام آماده کردن افکار عمومی طول کشید... همه آنها یک مرتبه به میدان ریختند؛ از سارتر گرفته تا کرگدن یا خوکی "اوژن یونسکو" نام که وقاحت را به آنجا رساند که ادعا کرد آوارگان بی وطن فلسطین که بیست سال است در اردوگاههای جنگ به سر می برند و جیره غذایی نصف یک آدم معمولی را از راه سازمان ملل دریافت می کنند ، همگی می خواهندکاری بکنند که هیتلر نکرد یعنی می خواهند این یهودی های رنگ و وارنگ اروپایی و آمریکایی را که نماینده تمدن غربند در وسط ممالک عربی قتل عام کنند! ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احسان چگونیان