دیشب رامبد جوان در برنامه خندوانه اعلام کرد بیش از سه میلیارد تومان کمک توسط *780*95# وکمک و یاری مردم  جمع آوری شده که طبیعتا هر انسان و موجود سالمی از این موضوع خوشحال و خرسند می شود و هرایرانی به خود می بالد که در کشوری زندگی می کند که هموطنانش تا صدای مظلومی را می شنوند به فریادش می رسند وهر جا دستی دراز باشد مسلما ایران وایرانی دستگیر او می شوند و صد البته خود این موضوع نشان داد که مردم از مسئولین جلوتر و به فکرتر هستند.


اما سوالی که برایم ایجاد شد چرا مردم  طبق احکام اسلامی عمل نمی کنند و از نهادهایی که در اسلام به همین منظور به پا داشته شده است حمایت نمی کنند

منظور صدالبته با زکات وخمس هست که می توان در جهت کمک به مستمندان و از بین بردن فقر در جامعه از آن استفاده کرد وخوب جز فرائض و واجبات دین ماست

پس چرا مردم ما از این دونهاد مترقی در اسلام استفاده نمی کنند