هرودت، مورخ مشهور می گویدPhilippides   جنگجوی یونانی با تجهیزات کامل نظامی توانست مسافت 42 کیلومتری دشت ماراتنتا آتن را دویده و خبر شکست ایرانیان را به آتنی هابدهد. او پس از رسیدن به آتن و رساندن خبر "ما پیروز شدیم"، بر زمین می افتد و جان می سپارد. جالب تر اینکه هرودوت که سابقه دیرینه ای در غرض ورزی علیه ایرانیان داشته، خود 6 سال پس از نبرد ماراتن متولد شده است. باید یادآور شد که یونانی ها در آن زمان به غرور و تعصب شهره بودند. در این باره ناپلئون بناپارت نیز در یادداشت هایش آورده که"درباره پیروزی هایی که یونانی ها به خود نسبت می دهند، نباید فراموش کرد این گفته ها همه از یونانی ها است و گزافه گویی و لاف زنی آنها نیز مسلم است."

عصر مدرن در سال 1600 میلادی به وجود آمد. در این دوران غرب پس از یک رنسانس تاریخی به دوران هلنیسم (دوران یونانی مآبی) بازگشت. بنابراین در انتهای قرن 18 میلای و همزمان با اوج دوران مدرن مفهوم المپیک دوباره شکل گرفت و المپیک نوین رقم خورد. Michel Arealاستاد زبان شناسی تطبیقی فرانسوی در کالج دو فرانس و عضو موسس کمیته بین المللی المپیک در تاریخ 15 سپتامبر 1896 در سوئیس، در نامه ای پیشنهاد برگزاری مسابقه دوی ماراتن را در اولین دوره المپیک 1896 آتن، به بارون پیر دو کوبرتن ارائه کرد. او با این هدف که امروزه یونان به دنبال هویت خود است و احیای واقعه ماراتن نماد پیروزی بر امپراتوری ایرانیان، احساس غرور و شعف به جوانان یونانی می دهد و المپیک برای پیاده سازی این ایده بهترین زمان است. 

تعجب آور اینکه ما نیز در این رشته تحقیرآمیز، همراه ورزشکاران دیگر کشورها، از جمله یونان شرکت می کنیم. 

ه گزارش مشرق