طرف بالای یه مقداری از فلانی برای انتخاب رئیس شدن پول گرفته کسی جرات نداره بگه خرت را کجا پارک کردی دادا

                                                                              حالا تازه زل زده تو چشم یکی دیگه که چرا شفاف نیستی یارو