سایه جنگ را به یاد خواهیم داشت.
جلاد و شهید را میشناسیم.
میدانیم که جوانانی که تندرو خطاب میشوند، مرغ عزا و عروسی هستند. فحش و کتک از خودی، ضربه از داعش.
از شهادت مسئول دفتر یک نماینده ناراحتم، اما خوشحالم که آن نماینده حاجی دلیگانی است، هنوز هم انقلابی ها هزینه انقلاب میشوند.
خدا را شکر میکنم که #رییسی رای نیاورد وگرنه کسانی که امروز هشتگ ما با همیم راه انداختند، آنروز هشتگ رییسی استعفا راه می انداختند.
راهی که انقلابی ها انتخاب کرده اند، چه نظامی، چه فرهنگی، چه سیاسی، پر است از تخریب، توهین، خون دادن و انواع هزینه ها! از راهمان بر نمیگردیم، ما به هشتگ ها و کمپین های سلبریتی ها کاری نداریم! ما راهمان را بر اساس باور انتخاب کردیم نه جو!
ما میدانستیم! امیدوارم عده ای بفهمند که چرا مدافعین حرم، یعنی چه! بفهمند آنها چه عظمتی دارند، بفهمند اگر ناموسشان خرید و فروش نمیشود، اگر خودشان در امنیت هستند، مدیون خون و شجاعت چه کسانی هستند.
در آخر، با تمام اعتقاد میگویم، بی شرف ترین افراد، کسانی هستند که برای چند رای، از منافقین دفاع کردند، از اعدام جنایتکاران اعلام برائت کردند، به مدافعین حرم توهین کردند، دم از سایه جنگ زدند، از آرامش و امنیت گفتند!
ما دروغگویان را میشناسیم. ما هم اتحاد را دوست داریم، صلح را میپسندیم، آشتی را دوست داریم.
ما وظیفه داریم دروغ ها را فاش کنیم، ما با ترسوها متحد نمیشویم اما از جانشان حفاظت میکنیم، ما با کسانی که به خونمان تشنه اند فقط میجنگیم تا نابود شوند، ما با خائنین به ملت آشتی نخواهیم کرد.

#مدافع_حرم

@amirh_ch