سیلی سپاه به صورت داعش زده شد اون وقت رییس جمهور و طرفدارهاش شوکه شدند رییس جمهور تا دو روز مانده بود چی بگه تا به دوستان چشم آبی برنخوره و چی بگه تا با شعار خودش در انتخابات مبنی بر سازش و گفتگو و چرایی آزمایش موشک در زمان مذاکرات  و سخنان  حامی مرحومش زیاد فرق نکنه 

وزیر اطلاعات آمده گفته این عملیات با دستور و هماهنگی روحانی انجام شده 

       یکی نیست بگه اخوی شما برو بوم نقاشیت را بردار اونجا را رنگ بزن اگه سطح اطلاعاتت نمیرسه برو بپرس فرمانده کل نیروهای مسلح، رهبری است و هیچ کدام از مسئولین کشور حق دخالت و دستور به این نیروها رابجز رهبری نداره

برو بوم نقاشیت را رنگ کن.............